ARCHIV FESTIVALU

“Neznám umění, které bych nebyl sto pochopit. Protože neznám ničeho, co by mi mohlo zabránit v tom, abych se učil. Jsem-li postaven před nepochopitelnou věc, pak mne to láká, abych podnikl souboj mezi nedostatečným chápáním a věcí samou.” EFB

ARCHIV FESTIVALU

Pro detailnější informace o proběhlém programu, pro získání festivalové brožury, záznamů a fotografií z festivalu nás neváhejte kontaktovat.

ZÁZNAMY DIVADLA ARCHA (FCB):

ŠTĚPÁN UHLÍŘ A BAND

EFB JAKO PRADĚDEČEK MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

ANGAŽOVANÉ UMĚNÍ A UMĚNÍ ANGAŽOVAT SE

POSLECHOVKA JIŘÍHO ČERNÉHO

18. 10. 2019, ARCHA (PBQ a další)

NA FESTIVALU VYSTOUPILI:

BOCA LOCA LAB A MICHAL CÁB (Máj)

BODYVOICEBAND (Vojna; Láska, vzdor a smrt)

DOBŘICHOVICKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE (dětské písně)

JAN BURIAN ml. (autorská skladba)

KATEŘINA CÍSAŘOVÁ A PETR ŠMÍD

JIŘÍ ČERNÝ (Pěvci Karel Burian a Emil Burian)

WERNER HERBERS A ORCHESTR BERG (O dětech, Americká suita, Nonetto in Do)

KALABIS KVINTET (Dechový kvintet)

LÁSKA OPRAVDIVÁ (sbory)

PAVEL NOVOTNÝ (autorské básně)

PAVEL BOŘKOVEC QUARTET (V. smyčcový kvartet)

PŘEMYSL RUT A OKOLOSTOLA (písně)

ŠVANDOVO DIVADLO (Lék proti smrti)

ŠTĚPÁN UHLÍŘ (písně)

PETR VÁŠA (idioteon)

ÚČASTNÍCI SYMPOZIA:

LIBUŠE ČECHOVÁ

ROMAN ČERNÍK

MICHAL HÁBA

LIBUŠE HECZKOVÁ

ONDŘEJ HRAB

LUKÁŠ JIŘIČKA

JAN JIŘÍK

PAVEL KAROUS

LUKÁŠ MATOŠKA

MATĚJ NYTRA

TOMÁŠ POSPISZYL

TOMÁŠ PROCHÁZKA

SRÁČ SAM

KATEŘINA SVATOŇOVÁ

PAVEL ŠTOURAČ

BARBORA ŠUPOVÁ